Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo sazvao je 132. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona za četvrtak, 21. 7. 2022. godine, sa početkom u 9,00 sati.

Za sjednicu je predložen slijedeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa 131. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona za period 2005. – 2025. godina – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih odnosa
3. Nacrt zakona o pružanju besplatne pravne pomoći – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju preduzetništva i pokretanju novih start-up kompanija“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o usvajanju Programa korištenja sredstava s kriterijima raspodjele sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
8. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku četvero kotača za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova – Ministarstvo unutrašnjih poslova
9. Saglasnost za popunu upražnjenih radnih mjesta – Ministarstvo finansija
10. Informacija o zahtjevu Unis – Energetika d.o.o. Sarajevo za uplatu avansa za troškove grijanja sa sezonu 2022/2023. godine – Služba za zajedničke poslove
11. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje april – juni 2022. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova

Komentari