U primjerku “Preporoda” od 30. augusta 1977. godine spominje se mevlud u gornjevakufskom džamatu Ždrimci. Posebno se hvali aktivnost najmlađeg džamijskog odbora u SR Bosni i Hercegovini, kojeg su činili rahmetli Halil Trkić, Rasim Čaušević i Džemal Čatić. Oni su u tom periodu imali između 20 i 25 godina, i u tom to vrijeme su dali veliki doprinos Islamskoj zajednici. Renovirali su postojeći mesdžid, priveli kraju radove na imamskoj kući i omogućili normalano izvođenje vjerske obuke. Posjećenost Mevludu je bila ogromna, a komšije nemuslimani su tada prolazili zaobilaznim putem kako ne bi remetili održavanje ovog događaja.

Ovaj primjerak “Preporoda” džematskom odboru Vrse- Ždrimci je poslao uvaženi hafiz Fahir Arnaut, a sa nama ga je podijelio imam Džemata Vrse- Ždrimci, Hamza Mujić.

Naila Čaušević/ Sahatkula.ba

Komentari