Ugovor o izvođenju radova na rekonstrukciji javne rasvjete i trotoara u urbanom dijelu Gornjeg Vakufa – Uskoplja – faza 2 potpisan je u srijedu, u kabinetu Općinskog načelnika Seada Čauševića.

Isti su potpisali Općinski načelnik Sead Čaušević, ispred Općine Gornji Vakuf- Uskoplje i ovlašteni predstavnik Sead Hodžić , ispred zajednice ponuđača JV “BH4” d.o.o. Jajce i “MIG Elektro” d.o.o. Mrkonjić grad.

Vrijednost ugovora iznosi 442.669,12 KM.

Naila Čaušević/Sahatkula.ba

Komentari