Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“, u okviru projekta “SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ koji realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada u BiH, poziva nezaposlene osobe sa evidencije Službe za zapošljavanje SBK/KSB za prijavu učešća u programu obuke i stručnog usavršavanja za njegovatelje/ice u SBK/KSB.

U okviru Projekta planirano je provođenje obuke za minimalno 30 nezaposlenih lica prijavljenih na evidenciji Zavoda za zapošljavanje SBK/KSB.

Obuka će biti realizovana u Travniku po programu osposobljavanja koji je odobren od Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta SBK/KSB. Obuka uključuje teorijski i praktični dio (120 sati ukupno) i potpuno je besplatna za sve učesnike sa pokrivenim troškovima prijevoza i ishrane tokom obuke. Svi izabrani polaznici/e će biti na vrijeme informisani o mjestu i vremenu održavanja obuke.

Osim opštih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i dalje učenje, ovaj obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih osoba, ali i ostalih osoba kojima je potrebna zdravstvena briga u njihovim domovima. Kroz program, polaznicima će biti omogućeno:

· sticanje temeljnih opšteobrazovnih znanja;

· sticanje znanja i vještina u području zdravstvene njege na nivou njegovatelja;

· sticanje sposobnosti pružanja usluga bazične njege i pomoći, nadzora i praćenja, te uočavanja promjena kod korisnika njihovih usluga;

· sticanje znanja i vještina za pomoć provođenja higijene, odijevanja, hranjenja, eliminacije i kretanja starije i nemoćne osobe;

· razvijanje pozitivnog odnosa i ponašanja prema općenito svim bolesnicima s posebnim fokusom prema starijim i nemoćnim osobama;

· sticanje lične odgovornosti u radu.

Kandidati/kinje koji uspješno završe obuku i stručno osposobljavanje će dobiti uvjerenje o osposobljavanju/certifikat i mogućnost zapošljavanja u partnerskim organizacijama.

Osobe zainteresirane za učešće u programu edukacije za njegovatelje/ice mogu se prijaviti putem namjenski dizajniranog Prijavnog obrasca. Obrazac možete preuzeti na ovom linku:
https://bit.ly/3UvYPrt

Uz popunjen prijavni obrazac obavezno je priložiti sljedeću dokumentaciju:
· uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
· izvod iz matične knjige rođenih;
· CIPS obrazac;
· diploma najvišeg završenog obrazovanja;
· uvjerenje Službe za zapošljavanje SBK/KSB da se osoba nalazi na evidenciji za nezaposlene osobe

Navedeni dokumenti moraju biti original ili ovjerena kopija.

Prijava sa pratećom dokumentacijom mora biti podnesena do 15.01.2023. godine putem e-maila: kpe@unvi.edu.ba (Naslov poruke: Prijava na program obuke za njegovatelje/ice LPZ SBK) ili preporučeno poštom ili dostaviti direktno u Sveučilište/Univerzitet “VITEZ”, na adresu:

SVEUČILIŠTE/UNIVERZITET “VITEZ”
Školska 23,
72270 Travnik, Bi
(Prijava na program obuke za njegovatelje/ice LPZ SBK)

Nepotpune i neblagovremeno podnesene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ukoliko trebate dodatne informacije slobodno nas kontaktirajte.

Projekat “SARADNJOM DO BOLJE KONKURENTNOSTI – SBK“ implementira Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB (LPZ SBK) koga čine: Regionalna ekonomska zajednica „REZ“ d.o.o., Služba za zapošljavanje SBK/KSB, Ministarstvo za privredu SBK/KSB, Sveučilište/Univerzitet “VITEZ“, Srednja mješovita tehnička škola Travnik, Centar za edukaciju mladih CEM, Općina Vitez, Općina Novi Travnik, Općina Jajce, Općina Travnik, GS-TMT d.o.o. Travnik, A&F d.o.o. Jajce, MAKS d.o.o. Vitez i PU „Linija života“ Donji Vakuf.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje SBK/KSB je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR). Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada.

Za više informacija o projektu LEP II, posjetite www.partnerstvo.ba i kanale društvenih mreža (Instagram, Facebook, Twitter i YouTube).

Komentari