Prvi korak u zaštiti vaše djece na internetu, jeste vaše znanje, edukacija i poznavanje opasnosti i
negativnih uticaja digitalnog svijeta na razvoj i formiranje djece. Internet nudi mnoštvo kako
pogodnosti tako i rizika za vašu djecu. Tek kada vi kao roditelji spoznate sve opasnosti koje vrebaju
djecu u toku vremena koje provedu na internetu, znaćete sa čim se sve mogu susresti, kojim rizicima
su izloženi i koji korak u njihovoj zaštiti trebate preduzeti.

U sklopu projekta „Zaštita djece na internetu u sistemima korisnika dozvola Regulatorne agencije za
komunikacije“ uz angažman stručnjaka iz ove oblasti urađeni su edukativni leci za roditelje sa nizom
alata, mehanizama, sredstava i korisnih savjeta za roditeljsku kontrolu i zaštitu. Prije svega važan je
odnos i povjerenje koje izgradite sa vašom djecom. Tek u iskrenom i otvorenom odnosu možete
saznati sa čim se sve susreću i da li su žrtve elektronskog nasilja, prevara i obmana koje vrebaju na
internetu. Kroz zajednički rad, pozitivne primjere i kritičko razmišljanje edukujete i sebe, a i vašu
djecu i igrate najvažniju ulogu u njihovoj zaštiti, kvalitetnom odrastanju i razvoju.

Edukativni letak sa smjernicama i savjetima u vezi sa vremenom koje djeca provode pred ekranima
možete pročitati na LINKU.

Edukativni letak o platformama za dijeljenje video zapisa, prijavi neprimjerenih sadržaja i savjetima
na šta obratiti pažnju u roditeljskoj kontroli možete pročitati na sljedećem LINKU.

Elektronsku verziju brošure koja donosi male trikove za bezbjedan internet i edukuje djecu o sigurnim
koracima i zaštiti na internetu možete pročitati i podijeliti sa vašom djecom na LINKU.

Spremni su i Viber stikeri za zabavnu komunikaciju. Skenirajte ih i preuzmite, te lako poručite svojim
mališanima da je vrijeme da se odvoje od ekrana.

Edukacijom do sigurnosti djece na internetu!

Medijskapismenost.ba

Komentari