Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
163. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 30. 3. 2023. godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 162. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa pozicije „Transfer za poticaj državnim šumama“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2023. godinu – Ministarstvo finansija
a) izvršenje doniranih sredstava Srednjoj glazbenoj školi „Jakova Gotovca“
b) izvršenje doniranih sredstava Drugoj osnovnoj školi Bugojno
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava neprofitnim organizacijama – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o isplati naknade za štete počinjene od zaštićene divljači – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku prijenosnog računala – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izdvajanju sredstava iz Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti srednjim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta u školskoj 2022/23. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje natječaja za popunu radnih mjesta u školskoj 2022/23. godini – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12. Prijedlog odluka o prijenosu stalnih sredstava – plastičnih kontejnera za prikupljanje otpada – Ured za evropske integracije, fondove, odnose sa javnošću i kvalitetu prema međunarodnom standardu
a) za Mješovitu srednju školu „Vitez“
b) za Osnovnu školu „Nova Bila“
c) za Osnovnu školu „Guča Gora“
d) za Mješovitu srednju školu „Travnik“
e) za Mješovitu srednju školu „Novi Travnik“
13. Prijedlog zaključka o osiguranju sredstava za utopljavanje zgrade Hrvatske bolnice „Fra Mato Nikolić“, Nova Bila – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
14. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za potrebe Osnovne škole „Fra Marijan Šunjić“ Novi Travnik – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
15. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki roba i usluga za potrebe Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
16. Saglasnost za isplatu naknada po osnovu ugovora o djelu za obavljanje poslova za potrebe Kantonalne uprave za branioce (za mjesec mart 2023.) – Kantonalna uprava za branioce
17. Izvještaj o praćenju provođenja preporuka iz izvještaja o obavljenoj pilot reviziji internih kontrola u procesu upravljanja ne poreskim prihodima od korištenja imovine – Ministarstvo finansija
18. Analiza prekovremenog rada kod budžetskih korisnika Srednjobosanskog kantona u 2022. godini (po zaključku Vlade) – Ministarstvo finansija
19. Razrješenja i imenovanja
a) Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Mješovite srednje škole „Donji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
b) Prijedlog rješenja o imenovanju člana Upravnog odbora Mješovite srednje škole „Donji Vakuf“ – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing.

Komentari