Lokalni tim Asocijacije srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini Gornji Vakuf- Uskoplje jučer je organizovao protestnu šetnju protiv femicida i drugih oblika nasilja nad ženama. Posebno nas raduje da je u ovoj šetnji učestvovalo puno mladih osoba, kao i muškaraca koji ne podržavaju nasilje nad ženama.

Komentari