Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),


S A Z I V A M
12. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 31. 8. 2023.godine, u 9 sati

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 11. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Ureda za javne nabavke za potrebe korisnika budžeta Srednjobosanskog kantona – Ured za javne nabavke
3. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku skenera za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računarske opreme za potrebe Kantonalnog suda u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
5. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku klima uređaja za potrebe Općinskog suda u Bugojnu – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve za organizaciju manifestacije „Izložbe ovce pramenke, muznih krava i travničkog-vlašićkog sira, Gostilj 2023.“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za poticaje poljoprivredi za pomoć u organizaciji manifestacije „Izložbe ovce pramenke, muznih krava i travničkog-vlašićkog sira, Gostilj 2023.“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje mezarja i grobalja – Kantonalna uprava za branioce
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izgradnju i uređenje spomen obilježja – Kantonalna uprava za branioce
10. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za manifestacije, obilježavanje značajnih datuma i sportske aktivnosti – Kantonalna uprava za branioce
11. Saglasnost za raspisivanje javnog konkursa za popunu radnih mjesta u Stručnoj službi Vlade Kantona – Stručna služba Vlade
12. Saglasnost za raspisivanje javnog oglasa za popunu radnog mjesta u Kantonalnom pravobranilaštvu Vitez – Ministarstvo pravosuđa i uprave

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo,dipl.ing.

Komentari