JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf – Uskoplje kao organizator turnira je u komunikaciji sa predstavnicima Mjesnih zajednica koje su prošle u četvrtfinale donio sljedeću odluku:

Utakmice četvrtfinala, polufinala, finala će biti odigrane 10.03.2024. godine (nedjelja) sa početkom u 12:00.

Značajan broj igrača Mjesnih zajednica koje su prošle dalje ne bi mogao igrati 03.03.2024. godine.

Glavni cilj ovog turnira i finala je da bude u duhu zajedništva i sloge, te da su ekipe MZ kompletne.

SVE ZAJEDNICE IMAJU DESET DANA DA SE ORGANIZIRAJU ZA RAZIGRAVANJE, TE DA OSIGURAJU DOVOLJAN BROJ IGRAČA!

Komentari