Ako želite postati dio njihovog stručnog tima, svoje prijave možete dostaviti na
e-mail: info@saraj-komerc.com ili direktno u prostorije firme.

Komentari