Danas je 8. zul-hidže 1445. H. g., u islamskoj tradiciji poznat kao Jevm et-tervije. Sutra, ako Bog da, je 9. zul-hidže, Jevm el-Arefe, Dan Arefata. Od Vjerovjesnika, s.a.v.s., se prenosi da je rekao: „Najbolji dan u kojem Sunce izađe je Dan Arefata. Najbolja dova je dova na Dan Arefata. Najbolje što smo izrekli ja i vjerovjesnici prije mene na ovaj dan jesu riječi: La ilahe illallahu vahdehu la šerike lehu, lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli šej'in kadir – „Nema boga sem Allaha, Jedinog, Koji nema sudruga. Njemu pripada sva vlast i sva za/hvala, i On je kadar svemu.“

U predajama je došlo da je dan u kojem je Allah upitao stvorene duše u Ezelu (Praiskonu): „Zar ja nisam vaš Gospodar?“, pa su svi ljudi rekli: „Jesi, mi svjedočimo!“ – Dan Arefata. U komentarima sure El-Burudž nalazimo da je Dan obećani kojim se kune Uzvišeni Allah: šahid – svjedok, najbolji dan u sedmici, džuma, petak; a mešhud – posvjedočeni, najbolji dan u godini, Dan Arefata. Posvjedočeni dan je zato što Allah, dž.š., na Dan Arefata doziva meleke i ponosi se pred njima Svojim robovima koji ponizno stoje na Arefatu. Stoga je stajanje na Arefatu vrhunac i suština petog islamskog šarta – hadža!

Sama riječ ‘arefat’ dolazi u značenju upoznavanja i spoznaje. U tom smislu divno je kazano: Ko spozna svoga Gospodara, spoznaće i svoj nefs (ego). Ko spozna svoju dušu (nefs), spoznaće svoje grijehe i nedostatke u odnosu prema Uzvišenom Allahu. Kada čovjek spozna svoje grijehe, osjeti potrebu za istigfarom – traženjem oprosta od Milostivog. Učitelj svijeta, Muhammed, s.a.v.s., uči nas najboljem istigfaru (sejjidul-istigfar): „Allahu, Gospodaru moj, nema boga osim Tebe. Stvorio si me i ja sam Tvoj rob. Na tvom sam Savezu i Obećanju onoliko koliko mogu. Priznajem Tvoje blagodati koje si mi podario i priznajem svoje grijehe, pa mi oprosti, jer Ti, zaista, najbolje opraštaš!“

Arefat nije samo mjesto (mekan) na kojem hadžije borave 9. zul hidžeta, već je Arefat i vrijeme (zeman). Ko bude 9. zul hidžeta na Arefatu, on je spojio sveto mjesto i vrijeme. Međutim, onaj ko ne bude na hadžu ima mogućnost da obilježi Arefat kao vrijeme, posteći Dan Arefata i provodeći taj dan u intenzivnom ibadetu. Jer, kako nam predaje kažu, toga dana Gospodar mnoge ljude oslobađa džehennemske vatre. Zato Mu treba upućivati dove s uvjerenjem da će nam se odazvati. Pejgamber nas uči: „Učite dovu Allahu čvrsto ubijeđeni da će vam se odazvati.“

Abdullah b. Mubarek nam kazuje da je na Dan Arefata izašao na brdo Arefat i tamo ugledao Sufjana es-Sevrija koji je klečao na koljenima i podignutih ruku, suznih očiju učio dovu. Abdullah ga je upitao: „Ko je na ovaj dan najnesretniji (najgori) čovjek?“, a Sufjan je odgovorio: „Onaj koji misli da mu Allah, dž.š., neće oprostiti!“

Molim Gospodara da nam primi dove i ibadete u ovim mubarek danima, oprosti grijehe nama i našim roditeljima, te podari svoju pomoć i pobjedu muslimanima u Palestini (Gazzi). Amin.

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Mehmed-beg Stočanin, Medžlis IZ Gornji Vakuf

14. juni 2024. / 8. zul hidže 1445.

Komentari