U okviru Vjersko-kulturne manifestacije “514. Dani Ajvatovice” 21. 06. 2024. godine (petak) u Islamskom edukacijskom centru „NUR“ u Gornjem Vakufu, sa početkom u 19, 30 sati  bit će održana Promocija knjige Učenje i djelo Ahmeda Bureka – Drugo dopunjeno izdanje, autora prof. dr. sc. Ahmeda Kice.

Promotori: 

mr.sc. Muhamed Jusić, direktor Uprave za vanjske poslove i dijasporu Rijaseta Islamske zajedncie u Bosni i Hercegovini;

Dr. sc. Elvir, Duranović, naučni saradnik Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka;

Prof. dr. sc. Ahmed Kico, autor;

Hidajet ef. Polovina, moderator, Glavni imam Medžisa IZ Gornji Vakuf.

Povodom 75. godina od preseljenja i 25. godina od Prvog izdanja  iz štampe je izišlo novo izdanje knjige pod naslovom “Učenje i djelo Ahmeda Bureka – Drugo dopunjeno izdanje”. Drugo dopunjeno izdanje knjige Učenje i djelo Ahmeda Bureka pojavljuje se nakon četvrt stoljeća i u njemu su prezentirane činjenice o učenju i djelu ovog znamenitog bošnjačkog učenjaka. Drugo dopunjeno izdanje knjige o učenju i djelu Ahmeda Bureka, također, pokazuje da ukupni potencijal Burekovog učenja i djela nije do kraja iscrpljen, te da još uvijek izdržava povjesni smisao i kušnju koji se, prije svega, ogledaju u očuvanju i daljem razvoju Bosne, opstojnosti Bošnjaka i drugih naroda u našoj domovini Bosni i Hercegovini.

Ako je pisanje i istraživanje o Bureku, odnosno njegovom učenju i djelu u prvom izdanju bilo motivirano i intenzivirano u gotovo najtragičnijim momentima za bošnjački narod, u periodu agresije na Bosnu i Hercegovinu, Drugo izdanje pojavljuje se u razdoblju intenzivnih hibridnih operacija, koje nakon počinjenog genocida u Srebrenici i na drugim područjima Bosne i Hercegovine, imaju za cilj potpuno razaranje naše države Bosne i Hercegovine i bosanskog društva.  Zato i ovo Drugo izdanje (istraživanje) o filozofskom, teološkom, pedagoškom i društvenom angažmanu Ahmeda Bureka, pokazuje da je njegovo (Burekovo) djelo i dalje jedna od uspješnih brana od imperijalnih i nacionalističkih nasrtaja i sa Istoka i sa Zapada na našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.  

Komentari