U Organizaciji porodica šehida i poginulih boraca Gornji Vakuf obilježena je godišnjica pogibija Gornjovakufskih šehida u Visokom.
“Da se ne zaboravi i nikad nikome ne ponovi” Naša delegacija je dočekana od strane Organizacije porodica Šehida Visokog i gradonačelnika gosp. Mirze Ganića.

Komentari