131. sjednica Vlade SBK sazvana je za četvrtak, 14.7.2022. godine u 9 sati.

Za sjednicu je predložen sljedeći dnevni red:

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 130.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Kantona Središnja Bosna za period 2005. – 2025. godine – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša , povratka i stambenih poslova
3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva zdravstva i socijalne politike – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
4. Mišljenje na Nacrt programa za rijetke bolesti u Federaciji Bosne i Hercegovine 2023 – 2025. godine – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Prijedlog odluke o pokretanju postupka za dodjelu koncesije za istraživanje i eksploataciju tehničkog građevinskog kamena krečnjaka na lokalitetu „Tromeđa“, općina Dobretići i općina Jajce – Ministarstvo privrede
6. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi drugim nivoima vlasti i fondovima – poticaji gospodarstvu – Ministarstvo privrede
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ (iznos 5.000,00 KM) – Ministarstvo privrede
8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava sa pozicije „Tekući transferi neprofitnim organizacijama“ (iznos 4.000,00 KM) – Ministarstvo privrede
9. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za sufinansiranje 16. Međunarodnog sajma „Dani maline 2022“ Novi Travnik – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za izgradnju, uređenje, opremanje, korištenje i održavanje ski lifta „Ranča“, općina Jajce – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za sufinansiranje osnovnih muzičkih škola (juli i august 2022. godine) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
12.Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za sufinanciranje Agencije za privatizaciju (za jun 2022. godine) – Agencija za privatizaciju
13. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku stalnih sredstava za potrebe Općinskog suda u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
14. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku obrazaca M-8 i M-4 PIO/MIO, fotodokumentacija za krim policiju – Ministarstvo unutrašnjih poslova
15. Saglasnost za nabavku usluga demontaže i montaže stacioniranog radara na lokaciji Polje, općina Kreševo – Ministarstvo unutrašnjih poslova
16. Saglasnost za sklapanje ugovora o djelu za poslove visokog obrazovanja – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
17. Saglasnost za nabavku roba i usluga za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) Osnovna škola „Nova Bila“
b) Srednja škola „Uskoplje“
c) Druga osnovna škola Bugojno
18. Saglasnost za objavu Javnog poziva za prijavljivanje kandidata za stjecanje licenci iz oblasti polaganja vozačkih ispita – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta
19. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na izbor najpovoljnijeg ponuđača za obnovu školske knjižnice u OŠ „Kaonik“ – Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Komentari