U kabinetu Općinskog načelnika Seada Čauševića danas je potpisan sporazum između Njemačke nevladine organizacije “Arbeiter- Samariter- Baund e.V”(ASB) i općine Gornji Vakuf- Uskoplje. Cilj ovog sporazuma je “Uređenje vanjskog dijela Dječjeg vrtića Zvončić- nabavke kućica za igranje sa toboganom i ostalim sadržajem, kao i alat za održavanje dvorišta, didaktički i kancelarijski materijal, posteljine i oprema za kuhinju i određeni namještaj i elektronički uređaj za kvalitetniji rad sa djecom”. Iznos potpisanog sporazuma je: 25.000,00 KM od čega će općina izdvojiti 7.524,08 KM, a nevladina organizacija ASB 17.475,92 KM. Sporazum stupa na snagu danom potpisivanja, a realizacija istog se očekuje najkasnije do 15.12.2022. godine.

Komentari