Radarske kontrole na području općine Gornji Vakuf- Uskoplje vas očekuju na slijedećim lokacijama i to u periodu:

Srijeda – 27.07.2022. godine:

 • 01,00 do 02,00 sati – Pajić Polje
 • 11,00 do 12,00 sati – Voljice
 • 15,00 do 17,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 18,00 do 19,00 sati – Ploča
 • 22,00 do 23,00 sati- Ulica Vrbaska

Četvrtak – 28.07.2022. godine:

 • 02,00 do 03,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 12,00 do 13,00 sati – Boljkovac
 • 15,00 do 16,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 18,00 do 19,00 sati – Ploča
 • 22,00 do 00,00 sati – Ulica Vrbaska

Petak – 29.07.2022. godine:

 • 01,00 do 02,00 sati – Dražev Dolac
 • 09,00 do 10,00 sati – Ploča
 • 12,00 do 13,00 sati – Krupa
 • 17,00 do 18,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 20,00 do 21,00 sati- Pajić Polje
 • 22,00 do 23,00 sati – Duratbegović Dolac

Subota – 30.07.2022. godine:

 • 02,00 do 03,00 sati – Trnovača
 • 07,00 do 08,00 sati – Potrlica
 • 12,00 do 13,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 17,00 do 18,00 sati – Pajić Polje
 • 20,00 do 21,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 23,00 do 00,00 sati – Ploča

Nedjelja 31.07.2022. godine:

 • 02,00 do 03,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 08,00 do 09,00 sati – Ulica Bistrička cesta
 • 12,00 do 13,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 15,00 do 16,00 sati – Pajić Polje
 • 20,00 do 22,00 sati – Ulica Gradska
Komentari