Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona , premijer Srednjobosanskog kantona Tahir Lendo sazvao je 134. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 4. 8. 2022. godine, u 9,00 sati.

Na sjednici će se razmatrati slijedeći Dnevni red:

1. Zapisnik sa 133.sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Prijedlog izmjena i dopuna Prostornog plana Srednjobosanskog kantona za period 2005. – 2025. godina – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
3. Utvrđivanje mišljenja na korekcije Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o nabavci, držanju i nošenju oružja i municije – Ministarstvo unutrašnjih poslova
4. Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava sa pozicije „Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
5. Prijedlog odluke o izdvajanju dijela sredstava za zdravstvenu zaštitu životinja za epizootiološko područje SBK/KSB – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
6. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači (srndaća) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
7. Prijedlog odluke o isplati štete od zaštićene divljači (medvjeda) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku ronilačke opreme – Kantonalna uprava za civilnu zaštitu
9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku kamera za video nadzor – Ministarstvo unutrašnjih poslova
10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga revizije projekata za CIPS lokacije u PS Kiseljak, PS Fojnica i PS Busovača – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za adaptaciju prostorija u Općinskom sudu u Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
12. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavku opreme Jedinici za specijalističku podršku – Ministarstvo unutrašnjih poslova
13. Saglasnost za pokretanje postupka za nabavku roba za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
a) za nabavku računarske opreme
b) za nabavku klima uređaja
14. Saglasnost za isplatu naknada po osnovu ugovora o privremenim i povremenim poslovima za mjesec juli 2022. godine – Kantonalna uprava za branioce
15. Izvještaj o korištenju sredstava tekuće zalihe Vlade, premijera Kantona i ministrice finansija za prvo polugodište 2022. godine – Ministarstvo finansija
16. Izvještaj o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva (2x)
17. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu augustu 2022. godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo privrede

Komentari