Na zahtjev lokalnih vlasti općine Neum, koje su zatražile pomoć u gašenju požara na ugroženim dijelovima općine, Predsjedništvo BiH dalo je danas saglasnost za angažman OS BiH.

Posade helikoptera su spremne i vrši se potrebna koordinacija sa lokalnom zajednicom radi preduzimanja neophodnih radnji na otpočinjanju akcije suzbijanju požara u općini Neum.

Nakon provođenja pomenutih radnji te kada svi meteo uslovi budu pogodovali, helikopteri OS BiH će početi djelovati na navedenom području.

MO i OS BiH ostaju predani izvršenju svoje misije pomoći civilnim strukturama u odgovoru na prirodne nesreće na cijeloj teritoriji BiH.

Komentari