BH Telecom je raspisao Javni oglas za dodjelu donacija pravnim licima u 2022. godini, kao podršku za finansiranje ili sufinansiranje programa ili projekata ili aktivnosti, na području Federacije BiH i/ili Bosne i Hercegovine, iz oblasti djelovanja:
a) Osnovnih i srednjih škola (finansiranje ili sufinansiranje nabavke IT opreme za potrebe
opremanja informatičkih kabineta);
b) Javnih kuhinja (nabavka namirnica i/ili kuhinjske opreme);
c) Udruženja/ustanove koje se bave brigom o djeci sa posebnim potrebama i
Udruženja/ustanove koje se bave brigom o djeci sa poteškoćama u razvoju;
d) Udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti.
e) Općinska/gradska udruzenja penzionera i Centri za zdravo starenje.

Tekst javnog oglasa

Oglas je objavljen 04.08.2022. godine i ostaje otvoren 21 dan.

Komentari