Utorak – 09.08.2022. godine:

 • 08,00 do 09,00 sati – Ul. Paločki put
 • 10,00 do 12,00 sati – Bistrica
 • 16,00 do 17,00 sati – Dobrošin
 • 19,00 do 20,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 22,00 do 23,00 sati – Trnovača

Srijeda – 10.08.2022. godine:

 • 08,00 do 09,00 sati – Duratbegović Dolac
 • 12,00 do 13,00 sati – Pajić Polje
 • 15,00 do 16,00 sati – Ploča
 • 18,00 do 19,00 sati – Dražev Dolac
 • 22,00 do 00,00 sati -Ulica Vrbaska

Četvrtak – 11.08.2022. godine:

 • 08,00 do 09,00 sati – Duratbegović Dolac
 • 12,00 do 13,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 15,00 do 16,00 sati – Ploča
 • 19,00 do 21,00 sati – Pajić Polje
 • 23,00 do 00,00 sati – Ulica Vrbaska

Petak 12.08.2022. godine:

 • 08,00 do 10,00 sati – Pajić Polje
 • 12,00 do 13,00 sati – Ulica Bistrička cesta
 • 15,00 do 16,00 sati – Ulica Vrbaska
 • 18,00 do 19,00 sati – Duratbegović Dolac
 • 23,00 do 00,00 sati – Ploča

Naila Čaušević/ Sahatkula.ba

Komentari