Na inicijativu ministra Ministarstva privrede SBK Nisveta Hrnjića i glavnog inspektora inspektorata Enisa Ajkunića danas je u službenoj posjeti Srednjobosanskom kantonu direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, Anis Ajdinović sa saradnicima.

Sastanku su prisustvovali i glavni inspektori i inspektori drugih ministarstava u Vladi SBK a koji imaju kompatibilne sektore inspekcija u Federalnoj upravi za inspekcije poslove.

Glavni inspektori kantonalnih ministarstava upoznali su direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove sa rezultatima rada, sa prioritetima u radu i problemima sa kojima se susreću u okviru inspekcijskih nadzora koje vrše. Iskazano je zadovoljstvo stepenom saradnje sa Federalnom upravom za inspekcijske poslove i zatražen je nastavak i unapređenje iste. Iskazana je potreba za daljom informatizacijom u radu inspektora i potpuno uvođenje programa E-inspektor 2 .

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove ocjenio je pozitivnom saradnju sa inspektoratima u okviru ministarstava u Srednjobosanskom kantonu, te iskazao interes za nastavak i unapređenje daljnje saradnje.

Ministarstvo privrede Srednjobosanskog kantona

Komentari