U Direkciji Šumskog privrednog društva “Srednjobosanske šume” d.o.o. Donji Vakuf trenutno se održava radni sastanak na temu obilježavanja granica državnih šuma i šumskog zemljišta, te o vrsti i postavljanju graničnih znakova.

Sastanku prisustvuje generalni direktor g-din. Vildan Hajić, Uprava Društva, upravnici šumarija kao i ministar u Vladi SBK/KSB ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Salkan Merdžanić i glavni šumarski inspektor Saliha Helja.

Sahatkula.ba

Komentari