Još jedan terenski ured Partner MKF, otvoren je u Gornjem Vakufu, na adresi Mehmed- bega Stočanina bb.,
čime se nastavlja širenje Fondacije na području BiH.
Svečanom otvaranju novog ureda, kojim će se u ovoj regiji unaprijediti usluge mikrokreditiranja, prisustvovali su i brojni klijenti i građani.

Na adresi Mehmed- bega Stočanina bb


Partner MKF želi povećati svoju prisutnost i u ovom području, čime je jasno pokazana naša namjera za što
kvalitetnije pružanje usluga finansijske podrške privrednicima i fizičkim licima ove regije.
Trenutno dominiramo u „zelenom mikrokreditiranju“ odnosno mikrokreditiranju energijske efikasnosti, na šta
smo posebno ponosni. Ova kreditna linija je izuzetno povoljna za klijente, jer pored ušteda u energiji, koje postižu implementacijom mjera energijske efikasnosti, klijenti ostvaruju povrat na investiciju u iznosu od 15% do 20% od iznosa ulaganja. Do sada smo plasirali preko 86,7 miliona KM u EE projekte na individualnim i poslovnim stambenim objektima. Rezultat toga je ušteda energije i količini od 2,86 miliona MWh, kao i smanjenje emisije CO2 u količini od 894 hiljade tona.
Kreditne aktivnosti smo započeli davne 1997. godine, i nastavljamo i dalje. Mikro I male privrednike, obrte, vidimo kao ključne faktore ekonomskog rasta, stoga sa zadovoljstvom želimo istaći da uz pomoć naših
mikrokredita, mogu da ostvare svoje poslovne ideje
”, izjavio je gospodin Senad Sinanović, direktor Partner MKF.


Više o Partneru na: www.partner.ba

Komentari