Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kanton i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona, premijer Srednjobosanskog kantona, Tahir Lendo zazvao je 144. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 3.11. 2022.godine, u 9 sati.

DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 143. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Kantonalnog arhiva (na saglasnost) – Kantonalni arhiv
3. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Srednjobosanskog kantona za 2022. godinu – Ministarstvo financija
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Caritasu Kreševskog dekanata – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
5. Saglasnost za povećanje plaće za obavljanje poslova drugog radnog mjesta – Ministarstvo pravosuđa i uprave
6. Saglasnost za raspisivanje konkursa za prijem državnog službenika u Kantonalnom sudu u Novom Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
7. Saglasnost za isplatu naknada po osnovu ugovora o djelu za obavljanje poslova iz oblasti branilačke populacije (za mjesec oktobar 2022. godine) – Kantonalna uprava za branioce
8. Saglasnost na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavku uglja lignita – Ured za javne nabavke
9. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za pokretanje postupka javne nabave za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
10. Izvještaj o rezultatima korištenja mobilnih i fiksnih radara za razdoblje jul – septembar 2022. godine – Ministarstvo unutrašnjih poslova
11. Izvještaji o radu inspekcija za prvu sjednicu u mjesecu novembar 2022.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
12. Izvještaji o realizaciji zaključaka Vlade za prvu sjednicu u mjesecu novembar 2022.godine – Stručna služba Vlade
a) Ministarstvo unutrašnjih poslova
b) Ministarstvo privrede

Komentari