U Bosni i Hercegovini se za danas ali i naredne dane očekuju padavine što će dovesti do blagog porasta vodostaja i na pojedinim područjima izlijevanja rijeka iz korita.

Nadležne agencije su se također oglasile i zbog postojanja mogućnosti da na određenim područjima dođe do izlijevanja rijeka iz korita.

– Na većini hidroloških stanica prognozira se blagi porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u Federaciji BiH. Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u ovom periodu su na području gornjeg toka rijeke Vrbas i gornjeg toka rijeke Lašve – saopćili su danas iz Agencije za vodno područje rijeke Save.

Iz ove agencije su sugerisali nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu s ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara je preporučen pojačan oprez.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo koje živi na područjima uz rijeke koje nemaju izgrađene zaštitne vodne objekte, da je opasno da prilaze obalama s obzirom na moguće povećanje dubina i brzina tečenja vode u rijekama, te da im pravovremeno daju obavještenje sa uputama i smjernicama, na osnovu čega bi stanovništvo bilo u mogućnosti (prije eventualne pojave poplava) sprovesti mjere samozaštite u cilju smanjenja i preduprijeđenja eventualnih šteta od štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Vijesti.ba

Komentari