U periodu 14. septembar – 9. novembar 2022. godine, Ministarstvo unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona sprovelo je društveno odgovornu kampanju podizanja svijesti među učenicima srednjih škola Srednjobosanskog kantona: „Oružje ne štiti, oružje ubija!“. Kampanja je realizovana uz podršku Razvojnog programa Ujedinjenih nacija u Bosni i Hercegovini (UNDP BiH) i Koordinacionog odbora za kontrolu malog oružja i lakog naoružanja u Bosni i Hercegoviniu okviru projekta „Prevencije i smanjenja prisustva nelegalnog oružja u Bosni i Hercegovini”(PILLAR), a sprovode je Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske, kantonalna ministarstava unutrašnjih poslova i Policija Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.

Kampanjom je obuhvaćeno 19 srednjih škola sa područja cijelog kantona, gdje je izveden isti toliki broj predavanja završnim odjeljenjima, gdje je prisustvovalo ukupno oko 570 učenika. 

Kampanja ima za cilj da podigne svijest kod populacije mlađih osoba o opasnostima i posljedicama koje uzrokuje upotreba vatrenog oružja.

Tokom trajanja kampanje policijski službenici i službenice su u odabranim srednjim školama održali edukativni čas te podijelili promotivni materijal učenicima sa ključnim porukama kampanje:

  • Nesreća ne bira mjesto i vrijeme, i ne dešava se „tamo nekome“ i „negdje drugo“,
  • Upotreba vatrenog oružja ima za posljedicu smrt, povrede i psihološke traume,
  • Oružje nije snaga, nego slabost, s oružjem se ne pokazuje hrabrost, nego nemoć i strah.

Podaci ministarstava unutrašnjih poslova u BiH govore da su nesretni slučajevi uzrokovani vatrenim oružjem podjednako česti u svim dijelovima BiH, uključujući Federaciju BiH, Republiku Srpsku i Brčko distrikt BiH.

Zakoni u BiH prepoznaju amnestiju od sudskog procesuiranja svakog ko dobrovoljno preda oružje u nelegalnom vlasništvu, tako da se takvo oružje može dobrovoljno predate I pozivom na 122 nadležnoj policijskoj agenciji u BiH – bez straha od sankcije! Pozivom prema nadležnoj policijskoj agenciji bez sankcije se mogu prijaviti i vatreno oružje, municija i eksplozivne naprave odloženi na javnim mjestima ili površinama.

Projekat PILLAR se realizuje u okviru incijative “Mapa puta 2024. za održivu kontrolu malog oružja i lakog naoružanja na Zapadnom Balkanu” koju finansiraju Savezna Republika Njemačka, Velika Britanija, Kraljevina Švedska, Republika Francuska, Kraljevina Nizozemska, Kraljevina Norveška i uz podršku Evropske unije.

MUP SBK

Komentari