Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, u periodu od 07. do 18. novembra u Općinskom sudu u Bugojnu organizovano je provođenje aktivnosti „Sedmica sudske nagodbe“.

Pozivamo sve zainteresovane stranke čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe Sudu i riješe predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom, možete to učiniti na način da informišete sudiju koji vodi vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

-da samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe; -da samostalno ili preko zastupnika kontaktirate sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe; -da zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite sudu s prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Prednosti sudske nagodbe su:

– kraći i efikasniji postupak,

– jeftiniji postupak,

– jednostavniji postupak,

– sigurnost i povjerenje.

Također, prednost rješenja spora između stranaka zaključenjem sudske nagodbe je i očuvanje poslovne saradnje ili privatnih odnosa stranaka u postupku. Prilikom zaključenja sudske nagodbe stranke same biraju način rješenja spora i nagodba predstavlja njihov međusobni dogovor. U tom slučaju istinski sami odlučujete o sudbini Vašeg spora.

Uvažavajući sve navedeno, pozivamo građane da eventualno predlože neke svoje predmete u kojima bi moglo doći do sudske nagodbe, te obavijeste postupajućeg sudiju.

RTV Bugojno

Komentari