Na osnovu člana 34. Zakona o radu (“Službene novine Federacije BiH”, broj: 26/16 i 89/18) Vlada Srednjobosanskog kantona na 146. sjednici, održanoj 17. 11. 2022. godine donosi

ODLUKU

o prijemu osoba za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (volontera) za 2022. godinu

Komentari