U Osnovnoj školi “Gornji Vakuf” danas su održana antropometrijska mjerenja i skrining lokomotornog sistema za djecu od 1. do 5. razreda. Pregledi su održani u centralnoj, kao u područnim školama, a provodi ih Zavod za javno zdravstvo SBK/KSB-a u sklopu Odsjeka za preventivno-promotivnu zdravstvenu zaštitu školske djece i mladih. Do kraja kalendarske godine planirano je da sve navedena mjerenja održe u svom školama na području našeg kantona.

Pored ova dva pregleda rade se i mjerenja težine školskih torbi, a sve to uz saglasnost roditelja i uprave škole za provedbom istih.

Skrining uključuje analizu stopala podoskopom, kao i analizu kičmenog stuba skoliometrom. Njime su za početak obuhvaćena sva djeca prvih i šestih razreda sa čitavog kantona, dok su antropometrijskim mjerenjima obuhvaćena djeca od drugog do petog razreda.

Projekat je podržan od Ministarstva obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta SBK.

Sahatkula.ba

Komentari