Nakon što je jedini notar u našem gradu otišao u penziju, stanovnici naše općine su za svaku notarsku uslugu morali ići do Bugojna ili drugih gradova u okruženju. Ali to se više neće morati dešavati, s obzirom da je odnedavno otvoren novi notarski ured u Gornjem Vakufu- Uskoplju.

Radno vrijeme notarskog ureda je od 08-16 sati svakog radnog dana, a nalazi se na adresi Vrbaska bb, gdje se nekada nalazio ured notara Ivana Šarića.

Notarske usluge će vršiti magistar prava Adnan Kurić, koji se nada da će otvaranjem ovog ureda omogućiti lakše ostvarivanje prava za sve građane naše općine.

Sahatkula.ba

Komentari