Izbori u Islamskoj zajednici za nivoe džemata, medžlisa i Sabora Islamske zajednice (IZ) za mandatni period 2022 – 2026. godina bit će održani 2., 17. i 18. decembra 2022. godine.

Džematlije kao pripadnici džemata 2. decembra biraju:

a) članove džematskog odbora,

b) zastupnike džemata u skupštinu medžlisa koja će izabrati izvršni odbor medžlisa i

c) delegate džemata za izborno tijelo koje bira sabornike Islamske zajednice.

Skupština medžlisa bira izvršni odbor, a ovi izbori će se održati u subotu 17. decembra.

Dan kasnije, u nedjelju 18. decembra, u svim izbornim okruzima bit će održani izbori za članove Sabora Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Potencijal mladih

Mensur Karadža, direktor Uprave za pravne i administrativne poslove Rijaseta je kazao kako institut izbora u Islamskoj zajednici postoji od kada postoji i autonomno organizirana Zajednica.

– Oni su važni jer odražavaju karakter Zajednice u čijim organima sa dvotrećinskom većinom učestvuju njeni članovi. Na ovim izborima se biraju ljudi koji su spremni uložiti svoje vrijeme i trud da se prihvate obaveze, kroz džematske odbore i druge organe, da brinu o imovini džemata i medžlisa, o džamijama, mesdžidima, mezarjima, odnosno da osiguraju da se u džematima može organizirati vjerski život što je osnovna svrha postojanja Islamske zajednice, te da isti bude što kvalitetniji, raznovrsniji i bogatiji – kazao je Karadža.

Apelirao je na mlade ljude da se uključe u rad svojih džemata, da svojom energijom i znanjem unaprijede rad džemata, ali i da tako preuzimaju emanet brige i hizmeta svojoj vjeri kojeg su nosili njihovi preci.

– Također, preporučujemo i aktivno uključivanje žena koje svojim entuzijazmom i zalaganjem mogu dodatno unaprijediti rad u džematima. Nakon džematskih izbora, uslijedit će konstituiranje skupština i izbor izrvršnih odbora te izbor i konstituiranje Sabora. Očekujemo i poduzeli smo mjere da se sve provede u skladu sa propisima koje je donio Sabor te da izbori proteknu u atmosferi koja dolikuje Zajednici i muslimanima – zaključio je Karadža.

Iskoristiti vrijeme prije i poslije džume

Izbori u Islamskoj zajednici vrše se tajnim glasanjem između više kandidata. Džematlije će moći u svojim matičnim džematima glasati, a s obzirom da je petak, mnogi mogu iskoristiti odlazak na džuma-namaz i realizirati ovo svoje pravo i obavezu.

Aktivno biračko pravo imaju svi članovi Islamske zajednice koji su punoljetni, a pasivno biračko pravo imaju punoljetni članovi koji pritom minimalno tri godine u kontinuitetu prije održavanja izbora imaju svojstvo člana i izvršavaju obaveze u džematu.

Prilikom glasanja od pripadnika džemata će se zatražiti legitimacija i svojeručan potpis na za to određenom mjestu, u svrhu njegove evidencije na biračkom spisku.

Na dan održavanja izbora birački odbor je dužan osigurati da biračko mjesto bude otvoreno od 9.00 do 19.00 sati.

Nakon prebrojavanja glasačkih listića, birački odbor će sačiniti zapisnik o rezultatima glasanja na biračkom mjestu za svaku kandidatsku listu odvojeno, te kompletan materijal, najkasnije u roku od 24 sata dostaviti okružnoj izbornoj komisiji. Brojanje se vrši javno, svako ko želi može prisustvovati.

Rijaset.ba

Komentari