Na osnovu člana 28. Zakona o Vladi Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 5/03 – pročišćeni tekst i 14/03) i člana 9. Poslovnika o radu Vlade Srednjobosanskog kantona (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj 12/16 – prečišćeni tekst),

S A Z I V A M
150. sjednicu Vlade Srednjobosanskog kantona, za četvrtak, 15. 12. 2022. godine, u 9 sati


DNEVNI RED

1. Zapisnik sa 149. sjednice Vlade Srednjobosanskog kantona – sekretar Vlade
2. Program rada Turističke zajednice SBK/KSB za 2023. godinu – direktor Turističke zajednice Kantona
3. Financijski plan Turističke zajednice SBK/KSB za 2023. godinu – direktor Turističke zajednice Kantona
4. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izvršenje sudskih odluka – Ministarstvo finansija
a) Izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH broj: AP 919/21 od 2. 11. 2022.godine
b) Izvršenje Odluke Ustavnog suda BiH broj: AP 1353/22 od 2. 11. 2022. godine
5. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava u Budžetu Kantona za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
6. Prijedlog odluka o izvršenju neplaniranih sredstava u Budžetu SBK/KSB za 2022. godinu – Ministarstvo finansija
a) OŠ „Novi Travnik“, Novi Travnik
b) OŠ „Bila“, Vitez
c) MSŠ „Travnik“, Travnik
d) MSTŠ „Travnik“, Travnik
e) OŠ „13 rujan“, Jajce
7. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za visoko obrazovanje za akademsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
8. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava za potrebe škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
9. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju saobraćaja“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
10. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – podrška razvoju preduzetništva i pokretanju novih start up kompanija“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
11. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – poticaji privredi“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
12. Prijedlog odluke o raspodijeli dijela sredstava sa pozicije “Subvencije privatnim preduzećima i preduzetnicima – za prekvalifikaciju i dokvalifikaciju nezaposlenih osoba i edukaciju u oblasti deficitarnih zanimanja“ za 2022. godinu – Ministarstvo privrede
13. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa nabavku računara i računarske opreme – Ministarstvo privrede
14. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava Tekuće rezerve za pomoć u liječenju fizičkih osoba – Ministarstvo zdravstva i socijalne politike
15. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za potrebe MUP-a (2x) – Ministarstvo unutrašnjih poslova
a) za adaptaciju pritvorskih prostorija u PS Bugojno
b) za izradu idejnog i glavnog projekta za PS Novi Travnik
16. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava sa nabavku motornog vozila – Ministarstvo privrede
17. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava (računara) za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
18. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku stalnih sredstava (klima uređaja) za potrebe Općinskog suda u Kiseljaku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
19. Prijedlog odluke o dodjeli koncesije za istražne radove, eksploataciju, flaširanje i prodaju mineralne vode sa izvorišta „Hladne vode“, općina Kiseljak – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
20. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za izradu Studije o ekonomskoj opravdanosti dodjele koncesije sa izvorišta-bunara „Požarna“ – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
21. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
22. Prijedlog odluka o izdvajanju sredstava za naknadu štete o zaštićene divljači (3x) – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
a) Farma „Kadrić“ Travnik
b) Anto Marjanović, Travnik
c) Sejdo Dautović, Travnik
23. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku motocikla za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
24. Prijedlog odluka o davanju saglasnosti osnovnim školama za raspisivanje konkursa za popunu radnih mjesta za školsku 2022/23. godinu (2x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
a) OŠ Bila“, Vitez i drugi
b) OŠ „Turbe“, Travnik i drugi
25. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti osnovnim školama za zaključivanje ugovora o djelu za radna mjesta za školsku 2022/23. godinu – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
26. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku udžbenika za učenike osnovnih škola – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
27. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
28. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za pokretanje postupka za nabavku štampača za alkotestere – Ministarstvo unutrašnjih poslova
29. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku računara i računarske opreme za potrebe Kantonalne uprave za branioce – Kantonalna uprava za branioce
30. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za nabavku opreme za potrebe Kantonalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove – Kantonalna uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove
31. Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava iz Tekuće rezerve Vlade za financiranje Agencije za privatizaciju (za mjesec novembar 2022.godine) – Agencija za privatizaciju
32. Odluka o visini naknade za rad članovima Upravnog odbora Agencije za privatizaciju (saglasnost) – Agencija za privatizaciju
33. Prijedlog zaključka o izmjeni Zaključka Vlade broj: 01-04.1-7984/2022 73-a od 20. 10. 2022. godine – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
34. Prijedlog zaključka o davanu saglasnosti za poništenje postupka za nabavku kancelarijskog namještaja za potrebe policijskih stanica – Ministarstvo unutrašnjih poslova
35. Prijedlog zaključka o davanu saglasnosti na utvrđenu rang listu prihvatljivih ponuda za nabavku četvero kotača za potrebe MUP-a – Ministarstvo unutrašnjih poslova
36. Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku usluga za potrebe Ureda za javne nabavke – Ured za javne nabavke
37.Prijedlog zaključka o davanju saglasnosti za nabavku softvera za inspektore – Ministarstvo privrede
38. Prijedlog zaključka za nabavku usluga obuke učenika – vozača – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
39. Saglasnost za pokretanje postupaka javnih nabavki za potrebe škola (22x) – Ministarstvo obrazovanja, nauke, mladih, kulture i sporta
40. Saglasnost za zaključivanje ugovora o djelu za usluge edukacije osoblja Općinskog suda Travniku – Ministarstvo pravosuđa i uprave
41. Saglasnost na izmjenu Plana javnih nabavki Ministarstva prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova za 2022. godinu – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
42. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za nabavku usluga popravki i održavanja zgrade – Ministarstvo prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova
43. Informacija o zaključenim ugovorima o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva

PREMIJER KANTONA
Tahir Lendo, dipl.ing.

Komentari