Na osnovu člana 58. Poslovnika Skupštine Srednjobosanskog kantona („Službene novine Srednjobosanskog kantona“, broj: 3/04, 6 / 13 i 16/20),

S A Z I V A M

I sjednicu Skupštine Srednjobosanskog kantona za dan 21.12.2022.godine (srijeda ), s početkom u 10 ,00 sati, u Travnik Aleja Konzula- Meljanac bb.

DNEVNI RED

1. Nacrt Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
2. Nacrt Zakona o izvršenju Budžeta Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
3. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju potreba Srednjobosanskog kantona za razdoblje januar-mart 2023.godine
4. Prijedlog Zakona o izmjenama Zakona o šumama-skraćeni postupak
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za prodaju nekretnina u vlasništvu MSEUŠ Travnik i MSŠ Travnik, radi smještaja trafostanice neophodne za opskrbu električnom energijom navedenih škola
6. Davanje saglasnosti Finansijski na plan Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
7. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
8. Davanje saglasnosti na Finansijski plan Agencije za privatizaciju za 2023.godinu
9. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Agencije za privatizaciju Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
10. Davanje saglasnosti na Finansijski plan Kantonalne direkcije za ceste za 2023.godinu
11. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Kantonalne direkcije za ceste za 2023.godinu
12. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2022.godinu
13. Davanje saglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršenju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje za 2022.godinu
14. Davanje saglasnosti na Finansijski plan Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
15. Davanje saglasnosti na Odluku o izvršavanju Finansijskog plana Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona za 2023.godinu
16. Izvještaj o finansijskoj reviziji JU Bolnice za plućne bolesti i tuberkulozu Travnik za 2021.godinu
17. Izvještaj o finansijskoj reviziji Srednjobosanskog kantona za 2021.godinu.

PREDSJEDAVAJUĆI SKUPŠTINE
Dražen Matišić,dip.ing.elektrotehnike

Komentari