1. Vijećnička pitanja
 2. Usvajanje Zapisnika sa 14.redovne sjednice Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o sastavu VI saziva Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje
 4. Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 30.09.2022.godine
 5. Prijedlog Odluke o privremenom finansiranju Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje od 01.01. do 31.03.2023.godine
 6. Izvještaj o provedbi lokalnog Akcionog plana za prevenciju nasilja u porodici i rodno zasnovanog nasilja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje (2019-2021)
 7. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o sakupljanju, odvozu i zbrinjavanju komunalnog otpada, načinu plaćanja i visini cijena usluga na području Općine Gornji vakuf-Uskoplje
 8. Nacrt Programa rada Općinskog vijeća Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023.godinu
 9. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta vode za piće „ Crni Dol“, „Brestavni Potok–Desna“, „Kruščica“ – vodovodnog sistema na području Općine Gornji Vakuf–Uskoplje  i ostalih vodozahvata i vodovodnih sistema po mjesnim zajednicama.
 10. Informacija o stanju zaštite i spašavanja u općini Gornji Vakuf-Uskoplje u 2022.godini
 11. Informacija o stanju putne infrastrukture na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2022.godini
 12. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje
 13. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje
 14. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar Za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje
 15. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf-Uskoplje
 16. Prijedlog Rješenja o imenovanju Upravnog odbora JU Dječiji vrtić „Zvončić“ Gornji Vakuf-Uskoplje
 17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji općinskih službi za upravu Općine Gornji Vakuf-Uskoplje
 18. Prijedlog Rješenja o imenovanju Komisije za izlaganja na javni uvid podataka premjera i katastarskog klasiranja zemljišta za katastarsku općinu Grnica
 19. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao k.č. 2371/10, k.o. SP_Gornji Vakuf .
Komentari