Sinoć je u mesdžidu u Svilićima ( Filanima) upriličeno predavanje, koje je održao mr. Dževdet ef. Šošić, direktor Elči Ibrahim- pašine medrese u Travniku. Predavanju je prisutvovao veliki broj vjernika iz ovog, ali i iz drugih džemata sa područja Medžlisa islamske zajednice Gornji Vakuf.

Tema o kojoj se pričalo ima veliki značaj u životu svakog muslimana, a to je trajna sadaka. Trajnom sadakom se smatra ona sadaka koja se uloži u dobro djelo koje se koristi dug vremenski period, poput gradnje džamije, gradnje puteva i mostova, dovoda pitke vode do određenog mjesta, podučavanje znanju, itd. Nagrada za trajnu sadaku traje sve dok se to djelo koristi.

Najvrijedniju trajnu sadaku pojasnio je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, gdje kaže: ”Zbog sedam stvari nagrada teče robu dok je on u kaburu nakon smrti: ko poduči znanju, dovede vodu ili iskopa bunar, posadi palmu, sagradi džamiju, ostavi Mushaf u nasljedstvo, ili ostavi dijete koje traži oprosta za njega nakon smrti.” (Sahih et-tergib; hasen)

Dževdet ef. Šošić je pojasnio prisutnima šta je to trajno dobro djelo, koliko je ono vrijedno i zbog čega se vrijedi truditi i raditi ta dobra djela. Kao najveću pouku ovog predavanja bi svakako istakli da na kraju svakog dana trebamo svesti račun sa samim sobom, i svaki naredni dan se truditi da nam taj račun bude u plusu, kada su u pitanju naša dobra djela.

Sahatkula.ba

Komentari