Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Milostivom, Svemilosnom. Vladaru Sudnjeg dana. On zna šta
nam duša haje i osjeća. On nam je bliži od vratne žile kucavice. Salavate i selame donosimo na
Resulullaha, Muhammeda, s.a.v.s., i njegov Ehli bejt, zatim na ashabe, čestitu ulemu, plemenite
šehide i hrabre borce na Božijem putu, kao i na sve muslimane i muslimanke, mu’mine i mu’minke
koji su nosili, koji danas nose i koji će do Kijametskog dana nositi Kelime-i šehadet u svome srcu,
jezikom iskreno izgovarati i djelima u svome životu potvrđivati, amin!
Poštovana braćo,
Jedno od najpotresnijih i najupečatljivijih kazivanja u Kur’anu jeste kazivanje o dvojici Ademovih,
a.s., sinova – Kabilu i Habilu. Kada Kabil iz zavisti i ljubomore, a nagovorom svoga ega i šejtana,
ubi brata Habila. Zavidnost je opasna bolest iz koje se lahko rađa zloba; iz zlobe klija mržnja, a
kada mržnja nabuja, ona sa sobom nosi nezaustavljiv poriv za činjenjem zla! Želeći svome bratu
otvoriti srčane oči koje su postale slijepe od mržnje, Habil mu kazuje: “Allah prima samo od onih
koji su bogobojazni, Njega svjesni.” (El-Maide, 27.)
Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao je: “Neće biti oduzet nepravedno nijedan život, a da prvi Ademov
sin (Kabil) neće imati udjela u toj krvi (ubistvu). Zato što je on ustanovio običaj (praksu)
ubijanja!” (Buhari)
Stoga, draga braćo, trebamo dobro voditi računa koje i kakve procese (trendove) pokrećemo u
svom životu i društvu u kojem živimo. I ko pokreće takve procese (trendove), dakako! Jer, vidimo,
Kabil će nositi dio grijeha od svakog ubistva koje se dogodi(lo) od zore čovječanstva do njegovog
sutona, tj. Sudnjeg dana! Ko uvede neki loš običaj, negativan trend, nosiće dio grijeha svih onih
koji se povedu za njim. Isto tako, ako neko ustanovi kakvu lijepu praksu, hajr posao, imaće dio
nagrade svih onih koji se budu povodili za njim do Sudnjeg dana!
Na Sudnjem danu, kao što znamo, prvo pitanje će biti namaz. Ali za šta će biti prvo suđenje?
Pejgamber, a.s., veli: “Prvo za šta će biti presuđivano na Sudnjem danu jeste u ljudskim životima.”
Dakle, ko je kome udario na život, čast ili imetak!
A šta je u tom smislu Habil kazao Kabilu: “I kad bi ti pružio ruku svoju prema meni da me ubiješ,
ja ne bih pružio svoju prema tebi da te ubijem, jer ja se bojim Allaha, Gospodara svjetova.” (ElMaide, 28.) U prijevodu za nas danas: Ako ti mene, brate/sestro, napadaš, vrijeđaš, udaraš mi na
čast i imetak, ja neću, jer se bojim Allaha, dž.š.! Ako ti kradeš u firmi, na poslu, zakidaš državu,
ja neću, jer sam svjestan svoga Gospodara i meleka koji me prate!…
Želim danas, također, skrenuti pažnju na još jedan važan detalj i lekciju iz kazivanja o Kabilu i
Habilu. Naime, kada je Kabil ubio Habila i potom ga danima nosio na svojim leđima, ne znajući
šta učiniti s njegovim tijelom, Allah mu je poslao gavrana:
“Allah onda posla jednog gavrana da kopa po zemlji da bi mu pokazao kako da zakopa mrtvo
tijelo brata svoga. “Teško meni!” – povika on – “zar i ja ne mogu, kao ovaj gavran, da zakopam
mrtvo tijelo brata svoga!” I pokaja se.” (El-Maide, 31)
Zašto je Uzvišeni Allah poslao gavrana Kabilu da ga poduči kako će postupiti sa tijelom ubijenog
brata? Zašto nije poslao neku drugu, ljepšu pticu ili neku drugu životinju? Naime,
naučnici/istraživači su otkrili da je gavran, koji je iz porodice vrana, jedna od najinteligentnijih
životinja. Isto tako, otkrili su da gavran ima društveni sistem sličan ljudskom. Ono što je posebno
značajno istaći jeste kako gavranovi imaju izražen osjećaj za pravdu i poštenje. Naime, gavranovi
sude svakom pojedincu koji izađe iz okvira sistema, koji je uređen prema zakonima urođene
pravde koju im je Allah, dž.š., podario. Svaki zločin u zajednici gavrana ima svoju posebnu kaznu.
Kazna za gavrana koji otme hranu mladim ptićima jeste da skupina gavranova čupa perje
prijestupniku sve dok ga ne učine nesposobnim za letenje, poput mladih gavranova koji još nisu u
stanju letjeti. Gavrana koji uzurpira ili uništi tuđe gnijezdo, sud gavranova obavezuje da izgradi
novo gnijezdo ili novo sklonište vlasniku srušenog gnijezda.
Gavran koji izvrši nasilje ili preljubu nad ženkom drugog gavrana kažnjava se tako što ga dovedu
među skupinu gavranova i oni ga udaraju kljunovima dok ga ne usmrte. Suđenje se obično održava
na polju, odnosno na širokom prostoru, gdje se, u tačno određeno vrijeme okupe predstavnici suda,
a zatim se dovede osumnjičeni u pratnji posebnih čuvara. Kad počne suđenje, osumnjičeni mora
oboriti glavu, spustiti krila i suzdržati se od graktanja u znak priznanja krivnje. Kada bude izdata
presuda o pogubljenju, skupina gavranova prilazi osuđenom i udaraju ga svojim kljunovima dok
ne umre. Nakon toga jedan gavran uzme ubijenog u svoj kljun i nosi ga do mjesta gdje mu iskopa
grob koji odgovara veličini njegovog tijela. Zatim ga zatrpa zemljom iz poštovanja prema činu
smrti. Tako gavranovi provode pravdu na zemlji, bolje nego što je provode mnogi ljudi, jer pravda
je u životu gavranova jača od nagona!
Od početka čovječanstva, draga braćo, postoje samo dvije vrste ljudi: 1. oni koji su, poput Habila,
primljeni (kabul) kod Allaha, dž.š., i takvi su u Njegovoj milosti; 2. oni koji su odbijeni i propali,
izgubljeni poput Kabila. Zato budimo Habili, a ne Kabili u životu. Molim Uzvišenog Allaha da
nam pomogne u tome, amin!
Idriz ef. Bušatlić
Džemat Mehmed-beg Stočanin, Medžlis IZ Gornji Vakuf
24.02.2023./4. ša'ban 1444.

Komentari