Na osnovu člana 45. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf–Uskoplje”, br.1/01 i 3/05 ) sazivam 16. sjednicu Općinskog vijeća Gornji Vakuf–Uskoplje koja će se održati dana 02. 03. 2023. godine (četvrtak) sa početkom u 10 sati u velikoj sali općine Gornji Vakuf-Uskoplje.

Za sjednicu predlažem slijedeći :

DNEVNI RED

1. Vijećnička pitanja.
2. Usvajanje Zapisnika sa 15. redovne sjednice Općinskog vijeća.
3. Izvještaj o radu Općinskog načelnika i Općinskih službi za upravu za 2022.godinu.
4. Prijedlog Programa rada Općinskog načelnika za 2023. godinu.
5. Prijedlog Budžeta Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023.godinu – hitni postupak.
6. Prijedlog Odluke o izvršenju proračuna Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023.godinu – hitni postupak.
7. Izvještaj o izvršenju Programa rada Općinskog vijeća za 2022.godinu.
8. Informacija o postavljenim vijećničkim pitanjima i odgovorima na vijećnička pitanja u 2022.godini.
9. Prijedlog Programa rada Općinskog vijeća za 2023.godinu.
10. Prijedlog Godišnjeg plana i programa održavanja i rekonstrukcije lokalnih puteva na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023.god.
11. Izvještaj o realizaciji Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2022.godinu.
12. Prijedlog Plana za implementaciju Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za razdoblje 2023-2025.godina – skraćeni postupak.
13. Prijedlog Akcionog plana za implementaciju Strategije razvoja Općine Gornji Vakuf-Uskoplje za 2023.godinu – skraćeni postupak.
14. Prijedlog Odluke o izdavanju bezuslovne garancija JKP „Radovina“ d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje za kredit kod Razvojne banke Federacije BiH.
15. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o organiziranju JKP „Radovina“d.o.o. Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak.
16. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o utvrđivanju cijene vode i naknade za kanalizaciju po kategorijama potrošača.
17. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.
18. Prijedlog Zaključka o davanju saglasnosti na Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji JU Centar za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.
19. Razmatranje Nacrta plana rješavanja dugovanja i finansijskog oporavka JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje.
20. Informacija o stanju u osnovnom i srednjem obrazovanju na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje.
21. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Plana korištenja javnih površina na području Općine Gornji Vakuf-Uskoplje – skraćeni postupak.
22. Prijedlog Odluke o prosječenoj građevinskoj cijene m2 stambene i poslovne prostora u državnoj svojini na području općine Gornji Vakuf-Uskoplje u 2022.godini–skraćeni postupak.
23. Prijedlog Odluke o davanju na upravljanje gradskih stadiona Luke“ i „Košute“ sportskim kolektivima NK „SLOGA“ Gornji Vakuf-Uskoplje i HNK „Sloga“ Gornji vakuf-Uskoplje.

24. Prijedlog Rješenja o imenovanju općinskog pravobranioca.
25. Prijedlog Rješenja o imenovanju tri člana Općinske izborne komisije.
26. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje.
27. Prijedlog Rješenja o imenovanju privremenog člana Upravnog odbora JU Apoteka Gornji Vakuf-Uskoplje.
28. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za statut i propise.
29. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za društvene djelatnosti.
30. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova.
31. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za statut i propise.
32. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za društvene djelatnosti.
33. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Komisije za ljudska prava, mlade i ravnopravnost spolova.

                                                                                                                    PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                              Goran Batinić, mag. nov.

Komentari