BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON/KANTON SREDIŠNJA BOSNA

J.U. CENTAR ZA SOCIJALNI RAD

GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Broj: 04-31-84-11/20

Datum: 22.03.2023. godine

PREDMET: Informacija za objavu

          Dana 24.03.2023. godine (petak) od 11,00 do 13,00 sati pruža se besplatna pravna pomoć za žene i djecu u prostorijama Centra za socijalni rad Gornji Vakuf-Uskoplje.

          Besplatna pravna pomoć je dostupna ženama i djeci, bez obzira na njihov radno-pravni i socijalni status.

          Usluge besplatne pravne pomoći pruža Centar ženskih prava Zenica, a mogu se odnositi na pitanja iz domena obiteljskog prava, radnog prava, socijalnog prava, krivičnog prava i diskriminacije, a podrazumijevaju usmeno informisanje, savjetovanje, pisanje pismenih podnesaka, posredovanje prema institucijama i zastupanje pred institucijama i na sudu.

          Iskoristite mogućnost besplatne pravne pomoći u Gornjem Vakufu-Uskoplju, dana 24.03.2023. godine (petak) od 11,00 do 13,00 sati u prostorijama Centra za socijalni rad.

            Dodatne informacije možete dobiti na broj telefona: 060/311-1922.

                                                                                                v.d. RAVNATELJICA

                                                                                                    Tijana Barnjak

Komentari