Nadzorni odbor Zavarovalnice Triglav potvrdio je revidirani godišnji izvještaj Grupe Triglav i matičnog društva za 2022. godinu. Grupa je u 2022. godini uspješno poslovala u zahtjevnim okolnostima i zadržala finansijsku stabilnost i vodeću tržišnu poziciju u regiji. Ukupni prihodi u iznosu od 1.599,3 miliona eura veći su za 10 odsto u odnosu na prethodnu godinu, od čega je obračunata bruto premija osiguranja iznosila 1.479,6 miliona eura ili 9 odsto više nego u 2021. Grupa je u prošloj godini ostvarila 134,5 miliona eura dobiti prije oporezivanja, što znači povećanje od 1 posto u odnosu na prethodnu godinu.

Triglav Osiguranje Sarajevo je u 2022. godini zabilježilo rast premije i fakturisalo 36,1 miliona eura (70,7 miliona KM) premije osiguranja, što je za 15 posto više u odnosu na godinu ranije. Veći rast premije Društvo je ostvarilo u segmentu neživotnih osiguranja, 19 posto premije više nego prošle godine, a premija u segmentu životnih osiguranja bila je za 10 posto veća u odnosu na 2021. godinu. Udio Triglav Osiguranja, Sarajevo, na tržištu Federacije BiH, u 2022. iznosi 10,8 posto (rast od 1 procentni poen) i Društvo je u prošloj godini na ovom tržištu bilo na drugom mjestu među osiguravajućim društvima. Bitno je naglasiti i da je Društvo ostvarilo veći rast od rasta tržišta FBiH.

Direktor Triglav Osiguranja Sarajevo, Edib Galijatović, je povodom objave rezultata izjavio: „Ostvarili smo dobre rezultate u zahtjevnom poslovnom okruženju. I dalje rastemo brže od tržišta na kojem poslujemo. Poslovanje Društva je obilježila i finansijska stabilnost. Dobrim poslovanjem opravdavamo povjerenje naših osiguranika, za koje predstavljamo simbol stabilnosti i pouzdanosti, a daljim razvojem usluga, koje prevazilaze okvire samog osiguranja, želimo im pružati dodatnu podršku.“ 

U 2022. godini osiguravajuća društva Grupe Triglav (Triglav osiguranje, Sarajevo i Triglav osiguranje, Banja Luka) zajedno su ostvarila 14,7-postotni premijski rast na malom, ali vrlo konkurentnom tržištu Bosne i Hercegovine, što je 7,1 procentna poena više od rasta tržišta osiguranja, i zadržala treće mjesto među 25 osiguravajućih društava sa tržišnim udjelom od 9,4 posto.

Služba za marketing i PR Triglav osiguranja

Komentari