Na osnovu Programa utroška sredstava s pozicije Poticaji u poljoprivredi za 2023. godinu – primarna poljoprivredna proizvodnja (u daljem tekstu Program) i Uputstva za ostvarivanje kantonalnih novčanih podrški u primarnoj poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu broj: 06-20-3776/23-1 od 22. 5. 2023. (u daljem tekstu Uputstvo), Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva SBK/ KSB raspisuje

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjev za odobravanje sredstava za poticanje poljoprivredne proizvodnje za 2023. godinu

JAVNI POZIV (preuzimanje dokumentacije)

PROGRAM PRIMARNA POLJOPRIVREDNA PROIZVODNJA 2023 (preuzimanje dokumentacije)

UPUTSTVO 2023.g. (preuzimanje dokumentacije)UPUTSTVO 2023.g. (preuzimanje dokumentacije)

Komentari