Na osnovu člana 44. i 112. Statuta općine Gornji Vakuf – Uskoplje (“Službeni glasnik općine Gornji Vakuf – Uskoplje”, broj 01/01 od 15.10.2001. godine) a u vezi sa članom 19. Odluke o izvršenju Budžeta općine Gornji Vakuf – Uskoplje br : 01-02.1-44/23 od 02.03.2023. godine (“Službeni glasnik općine Gornji vakuf-Uskoplje”, broj 3, od 07.03.2023. godine) Općinski načelnik raspisuje :

JAVNI POZIV ZA DODJELU SREDSTAVA ZA NABAVKU GRAĐEVINSKOG MATERIJALA

ZA REKONSTRUKCIJU I OBNOVU STAMBENIH OBJEKATA

Komentari