Hvala Allahu, Gospodaru Ka’be, Koji je Safu i Mervu učinio časnim mjestima, i Koji na Arefatu
prima dove hadžija, spušta Svoju milost, oprašta grijehe i oslobađa od Vatre mnoge robove Svoje.
Salavate i selame u ovom mubarek danu svetog mjeseca zul-hidžeta donosimo na Resulullaha,
s.a.v.s., koji je kazao: “Uzmite od mene svoje obrede” i naznačio da je “Arefat suština hadža”.
Salavati i selami njegovoj časnoj i čistoj porodici Ehli bejtu, zatim ashabima i onima koji su ih
slijedili u vjeri i dobru, čestitoj ulemi, plemenitim šehidima i borcima na Božijem putu, te svim
muslimanima i muslimankama, mu’minima i mu’minkama do Sudnjeg dana, amin!
Danas je 5. zul-hidže 1444. h.g. Proteklih dana hadžije su pohrlile u Mekku, majku gradova, kako
bi obavili obrede hadža – petog islamskog šarta. Hadž je ibadet koji donosi mnoge spoznaje za one
čija su srca budna i čista. Hadž nas uči da su ljudi samo Božija stvorenja i da se Njemu moraju
vratiti. Ukazuje nam na važnost jedinstva i džemata za muslimane, odnosno poručuje nam da ljudi
nisu sami i usamljeni na ovom svijetu.
Jedan od obreda hadždža je sa’j (hod) između Safe i Merve, dva brdašceta nedaleko od Ka’be.
Allah, dž.š., veli u Kur’anu:
“Safa i Merva su Allahova časna mjesta, zato onaj koji Kabu hodočasti ili umru obavi ne čini
nikakav prijestup ako krene oko njih. A onaj koji drage volje učini kakvo dobro djelo – pa, Allah
je doista blagodaran i sve zna.” (El-Bekare, 158.)
U džahilijetu su na Safi i Mervi bila dva idola koje su mušrici obilazili i tražili od njih blagoslov,
pa su se muslimani ustezali da ih obilaze. Stoga je Svevišnji Allah objavio citirani ajet kojim je
učinio Safu i Mervu časnim mjestima koja se obilaze prilikom umre ili hadža.
Zato se u ovim danima prisjećamo Muhammedove, s.a.v.s., brige za nas i nade u naše pokajanje i
Allahovu milost. Naime, Kurejšije su jedne prilike tražile od Vjerovjesnika, s.a.v.s., da brdašce
Safu pretvori u zlato pa će mu povjerovati. Od Ibn Abbasa, r.a., se prenosi da je kazao: “Kurejšije
su rekle Allahovom Poslaniku, s.a.v.s.: ‘Moli svoga Gospodara da učini Safu od zlata pa ćemo ti
povjerovati.’ On je rekao: ‘Hoćete li to uraditi?’ ‘Da’, rekli su. I molio je Allaha, pa je Džibril
došao i kazao: ‘Tvoj Gospodar ti šalje selam i kaže: ‘Ako ti hoćeš pretvorit ću Safu u zlato, ali ako
i dalje budu nevjernici, kaznit ću ih kao nikog od svih svjetova, a ako hoćeš da im otvorim vrata
tevbe (pokajanja) i milosti?’ Pejgamber, a.s., je kazao: ‘Ne, Gospodaru, otvori im vrata tevbe i
rahmeta.’” (Ahmed i Taberani, sahih)
Zato nam Resulullah, s.a.v.s., poručuje: Kakva, bolan, Safa od zlata. Vama treba iskrena tevba i
sa/milost! To vam je zlata vrijedno. Međutim, kakvo je stanje današnjih muslimana, kad bi se
kojim slučajem na Safi otkrilo grumenje zlata, vidjeli bi kako mnogi hrle i otimaju se, gaze jedni
preko drugih samo kako bi ugrabili komadić dunjaluka.
Safa i Merva nam, također, kazuju priču o Hadžeri, majci Ismailovoj, a.s., koja je žurno išla od
jednog do drugog brdašceta tražeći vodu za svoje malo dijete. Mislite li da bi potrčala u tim
trenucima za brdom zlata da se stvorilo na Safi!? Vjerovatno ste čuli vijest o onim bogatašima što
su nestali u dubinama okeana, a prije toga su platili po 250 hiljada dolara da se spuste
podmornicom do Titanika. Šta bi oni dali da se domognu površine i vazduha!? Obzirom da već
godinu dana hodam po bolnicama, imao sam prilike da upoznam roditelje koji bi dali sve što imaju,
spavali bi u parku ako treba, samo da njihovo dijete pobjedi tešku bolest!
U utorak je 9. zul-hidže, dan Arefata, kada se treba postiti. Dan poslije je jevmu-nehr, kurban
Bajram, kada ćemo prinositi žrtve kako bi se približili svome Gospodaru. Suština hadža i kurbana
je takvaluk – bogobojaznost i svijest o Allahu, dž.š. Hadž i kurban nas, ustvari, uče istinskim
vrijednostima, nasuprot onome šta nam Zapad nameće pod egidom ljudskih prava i sloboda. Imao
sam u Sarajevu u džematu insana koji je bio slijep, gluh i nijem. Petkom na džumi su mu davali
sadaku, a on bi to sakupljao i odvajao da može kupiti kurban!
Obavljanje hadža i žrtvovanje kurbana je slobodni izbor muslimana/muslimanke da podnesu
fizičku i materijalnu poteškoću radi dragog Allaha, dž.š. Kad god čovjek drage volje izabere neku
poteškoću, tu je neminovno prisutna velika ljubav. U tom smislu su hadž i kurban izraz iskrene
ljubavi prema Stvoritelju svega, pa im se treba posvetiti svim svojim bićem.
Pomozi nam Milosni Bože da takvaluk i milost u naša srca uđu, pa da popravimo naša djela! Primi
naše ibadete i dove u ovim mubarek danima, a posebno ibadete i dove naših hadžija kod Ka’be i
na Arefatu. Amin!


Idriz ef. Bušatlić
Džemat Mehmed-beg Stočanin, Medžlis IZ Gornji Vakuf

Komentari