Milost Allahova i Njegova pomoć je nad džematom (zajednicom). Stoga je Kur'an vrlo jasan kada je u pitanju obaveza čuvanja džemata:

„Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte! I sjetite se Allahove milosti prema vama kada ste bili jedni drugima neprijatelji, pa je On složio srca vaša i vi ste postali, milošću Njegovom, prijatelji; i bili ste na ivici vatrene jame, pa vas je On nje spasio. Tako vam Allah objašnjava Svoje dokaze, da biste na Pravom putu istrajali.“ (Ali Imran, 103)

Džemat je, dakle, jedna od temeljnih odlika islama kao koncepta vjerovanja i djelovanja. Postoje ibadeti koji se mogu izvršiti samo u džematu (džuma, dženaza, Bajram namaz, hadž), što ukazuje na to da je islam vjera zajednice. Vrijeme u kojem živimo iziskuje organiziran, zajednički, timski, odnosno džematski rad!

U citiranom ajetu Uzvišeni Allah poziva nas da se čvrsto držimo Njegovog užeta i da se nipošto ne razjedinjujemo. Prema nekim komentarima Kur'ana ovaj ajet je objavljen povodom odnosa dva najveća plemena u Medini – Evs i Hazredž. U njihovom susjedstvu su živjeli Jevreji koji su konstantno potpaljivali svađe i sukobe između ta dva plemena. Onda je došao islam sa Muhammedom, s.a.v.s., koji ih je pomirio i ujednio njihova srca, pa su postali Allahovom milošću prijatelji i braća u vjeri. Ovaj ajet nas, zapravo, uči da je džemat (zajednica) Božija blagodat koju On daje ljudima kojima želi dobro. „Vatrena jama“ koja se spominje u ajetu ukazuje na razdor i nepostojanje džemata!

U citiranom ajetu nalazimo jednu naredbu i jednu zabranu. Naredba je: „Svi se čvrsto Allahova užeta držite!“ Uže je sastavljeno od stotine vlakana koja su čvrsto upletena u jednu jaku cjelinu. I kao što je svako vlakno važno i ima svoju ulogu u očuvanju čvrstine užeta, isto tako svaki član džemata je bitan i treba imati svoju ulogu u izgradnji i očuvanju džemata! Sam pojam hablullah (Allahovo uže) kazuje nam da nije riječ o nekom običnom užetu, i da to zajedništvo nije bilo kakvo zajedništvo. To je zajedništvo u ime Allaha i u Njegovoj vjeri. Dakle, nije riječ o zajednici radi zajednice, niti radi dunjalučkih interesa, materijalne koristi ili položaja! Uzvišeni Allah nam, draga braćo, naređuje da složimo naša srca i tako postanemo milošću Njegovom snaga koja se džemat zove. Džemat je uže spasa i sredstvo koje nas vodi do zajedničkog cilja.

U ajetu nas Gospodar upozorava: „I nikako se ne razjedinjujte!“, zabranjujući nam tako svaki govor ili postupak koji bi mogao dovesti do podjele i međusobnog udaljavanja muslimana. Slijeđenje Kur'ana, Sunneta Allahovog Poslanika, s.a.v.s., i istine (razuma) jedini je način da se spriječi razdor u džematu sa golemim posljedicama. Kršenje propisa islama, prekidanje „svjetlosnog užeta“ (Kur'an, džemat) i nevođenje brige o zajednici muslimane će dovesti do ivice ponora i vatrene jame, bez obzira gdje živjeli i ma koliko mislili da su jaki!

Resulullah, s.a.v.s., je upozoravao da su jalove rasprave i razjedinjenost odveli u propast mnoge prijašnje narode. Ashabu Huzejfi ibn el-Jemanu, r.a., savjetuje da se u turbulentnim vremenima, kada se i pametni počnu gubiti, drži zajednice muslimana (džemata) i njihovog imama (vođe). – „A šta ako nebude ni džemata ni imama?!“, upitao je Huzejfe. „Izdvoji se od svih tih frakcija pa makar se uhvatio za korijen drveta, sve dok te smrt ne snađe a ti budeš u takvom stanju!“, odgovorio mu je Poslanik, a.s. (Muttefekun alejh)

Osnova jedinstva i čuvanja džemata jesu zajednički ibadeti muslimana, a činjenje ibadeta Allahu Uzvišenom je svrha stvaranja čovjeka. Ibadeti su, dakle, temelj ummeta, a ummet je zajednički krov svih muslimana. Riječ ummet ima isti korijen u arapskom jeziku kao i riječ umm (majka), pa bi zato svaki musliman trebao gajiti majčinske (roditeljske) osjećaje prema ummetu i džematu (zajednici)! Bogu predani, zajednici odani! Muslimanu i muslimanki je dužnost čuvati zajednicu i zabranjeno im je ustajati protiv nje, odnosno praviti razdor među muslimanima. Dakako, jedinstvo zajednice ne znači ‘jedno mišljenje’, ‘jedan stav’, ‘jedan autoritet’ itd. Pluralnost mišljenja i šura (dogovaranje) islamski su principi. Međutim, ako implementacija tih principa nije zasnovana na takvaluku (bogobojaznosti) i edebu, onda sve završi u jalovim raspravama i pukim proklamacijama!

Snaga jedinstva jednog naroda leži u njegovoj snazi okupljanja. Riječ džemat dolazi od glagola džeme'a, što znači „sastaviti odvojeno“. Stoga trebamo, draga braćo, još danas početi raditi na osnaživanju naših džemata, a Gospodar će nam svakako na Sudnjem danu presuditi ono oko čega smo se razilazili! Do tada se trebamo takmičiti ko će više dobra uraditi i biti korisniji za zajednicu (džemat).

Milostivog Allaha molim da ujedini naša srca preko Njegovog užeta i da nas sačuva od razjedinjavanja i ponora vatrene jame. Amin!

Idriz ef. Bušatlić

Džemat Mehmed-beg Stočanin, Medžlis IZ Gornji Vakuf

22.12.2023. / 9. džumadel-uhra 1445.

Komentari