U JU Domu zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje, prvi put nakon rata, organizirana je dvodnevna edukacija za medicinsko osoblje (ljekare i tehničare) o ALS (advanced life support).

Ova inicijativa, koju obično financiraju pojedine ljekarne ili farmaceutske kuće, sada se provodi o trošku same ustanove. Uprava Doma zdravlja donijela je odluku da osigura edukaciju svog medicinskog osoblja kako bi poboljšala pružanje usluga građanima.

Nakon BLS (basic life support) edukacije prije nekoliko mjeseci, sada se fokusiramo na ALS, slijedeći svjetske i europske protokole za hitna stanja. Ova inicijativa ima za cilj ne samo unapređenje infrastrukture, već i edukaciju kadra kako bi se osigurala brza, učinkovita i kvalitetna zdravstvena zaštita.

Uz navedeno, važno je napomenuti da Dom zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje nastavlja istim putem, posvećen obuci, edukaciji osoblja i daljnjem napredovanju u svim aspektima.

Komentari