Sportsko ribolovno društvo ”Vrbas” će u nedjelju 18.02.2024. godine u 10:00 održati redovnu izvještajnu i izbornu skupštinu u JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu Gornji Vakuf – Uskoplje.

Poziv za skupštinu prenosimo vam u cjelosti.

Na osnovu člana 26. stava 2. Statuta Sportsko – ribolovnog društva “Vrbas” Gornji Vakuf-Uskoplje, z a k a z u j e m:  

                    REDOVNU IZVJEŠTAJNU I IZBORNU SKUPŠTINU SRD

                                    “VRBAS” GORNJI VAKUF-USKOPLJE

Skupština će se održati u prostorijama JU Dom kulture G.Vakuf-Uskoplje, velika sala , dana 18.02.2024. godine (nedjelja) sa početkom u 10,00 sati.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

            DNEVNI  RED :

          1. Obračanje predsjednika Upravnog odbora SRD

         2. Usvajanje saopštenje sa Skupštine SRD 2023. god.

         3. Usvajanje izvještaja o radu Društva SRD za 2023.god.

         4. Usvajanje Finasijskog izvještaja SRD za 2023. god.

         5. Usvajanje Plana rada SRD za 2024.god.

         6. Usvajanje Plana prihoda i rashoda SRD za 2024. god.

         7. Izbori i imenovanja.

         8. Tekuća pitanja:

 a.) Određivanje datuma početka ribolovne sezone   

 b.) Održavanje tradicionalnog izleta povodom otvaranja ribolovne sezone

c.) Dodjela Zahvalnica zaslužnim članovima društva.

         9. Razno.  

      Svim članovima Društva želim sretnu i uspješnu ribolovnu sezonu 2024. godine.

                                               B I S T R O !

                                                                                                                                   PREDSJEDNIKSKUPŠTINE

                                                                                                                                              SRDVRBAS

                                                                                                                                    ______________

                                                                                                Ahmet Muminović

Komentari