O duhovnim vrijednostima i odlikama mjeseca ramazana mnogo toga je rečeno i napisano. Teško je reći, ili, dodati bilo šta novo u tom smislu. Ipak, u čast  ovog veličanstvenog mubarek mjeseca i najdražeg gosta u kuće i srca muslimana, korisno je podsjetiti na neke njegove vrijednosti i odlike koje ga izdvajaju od ostalih mjeseci. Jer, riječ je o najčasnijem mjesecu i jedinom mjesecu čije se ime spominje u Kur'anu. U njemu je objavljena najčasnija Knjiga, najodabranijem Allahovom robu. U ramazanu je jedan od temeljnih ibadeta koji nas približava našem Gospodaru. U njemu je najčasnija noć u godini. U njemu se spuštaju najčasniji meleci…

1. Mjesec u kome je objavljen Kur'an

”U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla”(el-Bekare, 185).

Uzvišeni Allah ovim ajetom izdvaja mjesec ramazan po tome što ga je, između ostalih mjeseci, odabrao za objavljivanje – veličanstvenog Kur'ana. I upravo u ovome mjesecu, mjesecu u kome je započelo objavljivanje Kur'ana. Mubarek ramazan je izvanredna prilika da se iznova suočimo sa Kur'anom i da preispitamo svoj odnos prema Allahovoj Riječi. Je li nam ona samo na jeziku? Ima li Kur'ana u našim djelima i postupcima?

2. Mjesec u kome se otvara Džennet, a zaključava Džehennem

U hadisu koga prenosi Ebu Hurejre, r.a., Allahov Poslanik, s.a., otkrio nam je sljedeću istinu: „Kad nastupi mjesec ramazan, otvore se vrata Dženneta, a zaključaju vrata Džehennema, a šejtani se sputaju.“ (Buhari: 1898).

Ove Vjerovjesnikove, s.a., riječi, kako vele islamski učenjaci, treba razumjeti na doslovan način, upravo onako kako je rečeno. Također, njima se ukazuje na bereket ramazana i veliko dobro koje sa njime dolazi. Otvaranje džennetskih vrata, a zatvaranje džehennemskih vrata jeste znak dolaska mubarek ramazana i znak njegove velike vrijednosti

3. Mjesec ibadeta posta

„O vjernici! Propisuje vam se post, kao što je propisan onima prije vas, da biste se grijeha klonili.“(el-Bekare, 183).

Već smo ukazali na činjenicu da je mubarek ramazanu data posebna počast time što je u njemu propisan ibadet posta.

Ashab Ebu Hurejre nam također prenosi velike riječi našeg Resulullaha, s.a.: „Ko isposti mjesec ramazan čvrsto vjerujući i želeći Allahovu nagradu i Njegovo zadovoljstvo, bit će mu oprošteni raniji grijesi.“ (Buhari: 38).

Prema tome, musliman posti zato što čvrsto vjeruje u farz posta koji mu je propisao njegov Gospodar, a ne zarad straha ili stida od drugih ljudi, i za svoj post očekuje nagradu kod Uzvišenog Allaha, a ne od nekog drugog.

4. Mjesec u kojem je noć „koja je bolja od hiljadu mjeseci“

„Mi smo ga (Kur'an) počeli objavljivati u noći Kadr – / a šta ti misliš šta je noć Kadr?/ Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci…“(el-Kadr, 1-3)

Uzvišeni Allah riječima: ”A šta ti misliš šta je noć Kadr?” – posebno skreće pažnju na vrijednost i značaj noći Kadr. Jer, kako vele komentatori Kur'ana, kad se Uzvišeni na taj na način obraća ljudima u Kur'anu, time se ističe i ukazuje na nešto što je posebno važno i veliko. Odgovor na ovo retoričko pitanje uslijedio je u trećem ajetu: ”Noć Kadr je boja od hiljadu mjeseci…” Ummet Muhammeda, s.a., počašćen je i odlikovan, između ostaloga, i time što mu je data jedna noć u kojoj je ibadet bolji od ibadeta u periodu od hiljadu mjeseci – što iznosi 83 godine i četiri mjeseca! Ta veličanstvena noć je Lejletu-l-kadr, čija  velična i vrijednost nadilazi ljudsko razumijevanje. A da je ta noć u mjesecu ramazanu svjedoči nam sljedeći hadis:

Ebu Hurejre, r.a., veli: – Kad je nastupio mjesec ramazan Allahov Poslanik, s.a., je kazao: „Došao vam je mjesec ramazan; mubarek mjesec. Allah vam je naredio da u njemu postite. U njemu se otvaraju vrata Dženneta, a zatvaraju vrata Džehennema. U njemu se šejtani pozatvaraju. U njemu je noć koja je bolja od hiljadu mjeseci. Ko bude uskraćen njezinog dobra, taj je, zaista, uskraćen.“

Molimo Uzvišenog Allaha da ne ostanemo uskraćeni za dobro kaderske noći!

5. Mjesec u kome se primaju dove i oslobađa od Vatre

”A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam, sigurno, blizu: odazivam se molbi molitelja kad Me zamoli. Zato neka oni pozivu Mome udovolje i neka vjeruju u Mene, da bi bili na pravom putu”.(el- Bekare,186).

Ovaj plemeniti kur'anski ajet dolazi nakon ajeta o postu i mjesecu ramazanu. Time se aludira na činjenicu da je mjesec ramazan jedno od blagoslovljenih vremena za upućivanje dova Allahu, dž.š. Inače, dova je veoma važna u životu svakog muslimana; ona je oružje muslimana i srž ibadeta, kako nas je podučio naš Poslanik, s.a.

U hadisu, koga prenosi Ebu Hurejre, Allahov Poslanik, s.a., je kazao da se „postaču dova ne odbija“ (Musned: 9793).

Uistinu, stanje postača u mubarek ramazanu je jedno od časnih stanja vjernika, kad je njegovo srce čisto i misli iskrene, i to je jedan od razloga da se postačeva dova ne odbija. A Allah najbolje zna!

Zato dok postimo mubarek dane mjeseca ramazana, a njegove noći provodimo u nafilama i drugim ibadetima, upotrijebimo svoje „oružje“ – molimo i dovu činimo svome Gospodaru, Koji se odaziva kad bude zamoljen!

6. Mjesec iskupa svih grijeha

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a., običavao reći: „Obavljanje pet vakata namaza, stalno klanjanje džumme i ramazanski post svake godine – to je iskup za sve grijehe koji se počine između njih ukoliko se čovjek odrekne činjenja velikih grijeha.“ (Musned: 552) O ovoj dimenziji mjeseca ramazana da se zaključiti i iz njegove etimologije. Naime, prema jednome mišljenju arapskih jezikoslovaca, arapska riječ ramadan (ramazan) izvedena je iz riječi remda’, kojom se označava proljetna kiša koja čisti zemlju od njezine prašine. Ovim se hoće kazati da, kao što kiša sapire i čisti zemlju, tako isto i mjesec ramazan sapire i čisti duše i srca muslimana od grijeha i nevaljalština. Također, veli se da je ramazana nazvan tim imenom zato što se njime, tj. njegovim bereketom, spaljuju (jermeda) ljudski grijesi. Kao dokaz ovome stavu citira se i hadis Allahovog Poslanika, s.a., u kome se kaže: „Ramadan je nazvan tako jer on spaljuje grijehe Allahovih robova.“ (er-Razi, et-Tefsiru'l-kebir, V, 91) Prema tome, mjesec ramazan je jedinstvena prilika da bereketom njegova vremena očistimo svoje duše i svoja srca i da iz njih odstranimo zla i negativnosti koje su se u njima nataložile od prošlog ramazana. Uzvišeni Allah i Njegov Poslanik su obznanili istine o mubarek ramazanu – sad je na nama! Ramazan šerif mubarek olsun

Komentari