Dana 07.04.24.godine u prostorijama JU Centar za obrazovanje, sport i kulturu održana je redovna izvještajna skupština
LU Radovina. Svi izvještaji i planovi su jednoglasno usvojeni. Doneseni su određeni zaključci i smjernice za dalje djelovanje. Nakon radnog dijela po ustaljenoj tradiciji upriličen je zajednički iftar Skupštine i Izvršnog dbora.

Komentari