Organizacija porodica sehida i poginulih boraca su osvijetlili sehidsko mezarje.

Bravarske radove izvodila je Omeragić bravarija, a električni priključak uradila je Elektro distribucija Gornji Vakuf – Uskoplje.

Komentari