Povjerenstvo/komisija za dodjelu stipendija općine Gornji Vakuf-Uskoplje objavljuje prijedlog liste za dodjelu stipendija za akademsku 2023/2024. godinu.

Protiv ovog prijedloga rang liste za dodjelu stipendija studenti mogu uložiti prigovor Općinskom načelniku općine Gornji Vakuf – Uskoplje u roku od osam dana od dana objave prijeloga rang liste. Nakon protoka roka za prigovore utvrdit će se konačna lista studenata za dodjelu stipendija.

Komentari