Vlada FBiH danas je usvojila osam programa utroška sredstava utvrđenih ovogodišnjim Budžetom FBiH Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, u ukupnom iznosu od 3.730.000 KM.

Jednim od usvojenih programa je za pomoć u liječenju boraca – branitelja planirano 1.500.000 KM. Sredstva će biti odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za demobilizirane branioce za vlastito liječenje i članove uže porodice demobiliziranih branilaca, porodice poginulih branilaca, porodice umrlih ratnih vojnih invalida, porodice umrlih dobitnika najvećih ratnih priznanja i odlikovanja i porodice umrlih demobiliziranih branilaca. Pod članom uže porodice smatraju se roditelji, bračni partner i djeca.

Program koji se odnosi na tekući transfer neprofitnim organizacijama vrijedan je 390.000 KM, a njegov cilj je pružanje potpore i finansijske pomoći Fondaciji za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije Sarajevo sa 273.000 KM i Zakladi za pružanje pravne pomoći pripadnicima braniteljske populacije Mostar sa 117.000 KM. Od ovih iznosa je 90 posto namijenjeno za pružanje pravne pomoći pripadnicima branilačke populacije, a deset posto za sufinansiranje tekućih troškova Fondacije i Zaklade.

Programom, u ukupnom iznosu od 180.000 KM, omogućeni su transferi Savezu logoraša BiH u iznosu od 80.000 KM, Hrvatskoj udruzi logoraša Domovinskog rata u BiH od 40.000 KM, te 60.000 KM za IDA – istraživačko-dokumentacione aktivnosti i zaštitu žrtava svjedoka genocida. Izuzetno, za člana porodice koje je odlukom nadležnog organa proglašen nesposobnim za privređivanje podnosilac zahtjeva može ostvariti pravo na novčanu pomoć za plaćanje troškova njegovog liječenja neovisno da li član porodice živi u zajedničkom domaćinstvu s podnosiocem zahtjeva.

Sredstva od  800.000 KM planirana su kroz transfer za pomoć u sufinansiranju troškova sahrana i dženaza pripadnika branilačkih populacija. Ona će biti odobravana u skladu sa odredbama Zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica za članove uže porodice demobiliziranog branioca s kojim je umrli demobilizirani branilac živio u zajedničkom domaćinstvu u vrijeme smrti. Također će biti odobravan za sufinansiranje troškova sahrana i dženaza pripadnika braniteljskih populacija, odnosno ratne vojne invalide, članove uže porodice šehida i poginulih branitelja, dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i članove njihovih porodica, demobilizirane branioce za slučaj smrti članova njihove uže porodice.

Transfer za sufinansiranje izgradnje spomen obilježja, uređenja mezarja i grobalja iznosi 100.000 KM. Pravo prijave na korištenje ovih mogu ostvariti udruženja koja okupljaju boračku populaciju, institucije i vjerske zajednice, s razrađenim programima usmjerenim na realizaciju ciljeva proizašlih iz namjene ovih sredstava.

Program namijenjen Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračku populaciju iznosi 200.000 KM, dok je za tekući transfer neprofitnim organizacijama za obilježavanje značajnih datuma planiran je iznos od 200.000 KM.

Osmi danas usvojeni program odnosi se na transfer udrugama proisteklim iz posljednjeg odbrambeno oslobodilačkog/domovinskog rata, a njegov iznos je 360.000 KM. Od ovoga se 290.000 KM raspoređuje za sufinansiranje programa rada udruženja/saveza registrovanih na federalnom ili na nivou BiH, a koji okupljaju najmanje 60 posto svojih članica registrovanih na nivou kantona sa istim baznim nazivom saveza uz dodatak naziva kantona u kojem su registrovani. Preostalih 70.000 KM su interventna sredstva za potporu programima i projektima za hitne i nepredviđene slučajeve koji nisu obuhvaćeni javnim pozivom.

Komentari